Tags

, , , , ,

(Sambungan)

KITAB TAHARAH

Masa Mengusap Sepatu

ويمسح المقيم يوما وليلة

Dan mengusap sepatu bagi orang yang mukim (tinggal di rumahnya) boleh selama sehari semalam

والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن

Dan bagi musafir boleh selama tiga hari dan tiga malam.

وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين

Dan dimulai waktunya ketika berhadas setelah memakai kedua sepatu.

فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم

Apabila seseorang mengusap sepatu ketika mukim kemudian melakukan safar atau mengusap sepatu ketika safar kemudian bermukim, maka dia menyempurnakan masa mengusap sepatu sebagaimana orang yang mukim.

(Bersambung, insya Allah)

Advertisements