Tags

, , ,

الحديث الأول

Hadits Pertama

عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

Dari Amirul Mukminin Abi Hafsh Umar bin al-Khatthab semoga Allah meridainya, dia berkata: Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda:

إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى

Sesungguhnya amal-amal itu dengan niat-niatnya, dan sesungguhnya setiap urusan tergantung kepada apa yang diniatkan,

فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله،

Maka barang siapa yang niat hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya,

ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه

Dan barang siapa yang niat hijrahnya demi dunia yang dikejarnya, atau demi perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan untuk hijrah kepadanya.

رواه إماما المحدثين: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري الجعفي، و أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسبوري في صحيحيهما اللذي هما أصح الكتب المصنفة.

Diriwayatkan dua imam ahli hadits: Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju’fiy, dan Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi di dalam kitab Sahih mereka berdua, yang keduanya merupakan kitab hadits paling sahih yang pernah ditulis.

***

[HR. al-Bukhari, 1 dan Muslim, 1908]

Advertisements