Tags

, ,

Otobiografi

Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh manusia, Jin dan segala yang ada. Semoga salawat dan salam dilimpahkan oleh Allah kepada Nabi kita, Penghulu para rasul, Muhammad, beserta keluarganya, para sahabatnya dan semua yang mengikuti beliau hingga Hari Pembalasan.

Kira-kira telah berlalu dua dekade ketika saya mempresentasikan kerangka tulisan ini dalam hidup saya kepada Liga Muslim Dunia untuk kemudian mengumpulkan dan menerbitkan buku ini. Setelah itu banyak perubahan yang dilakukan, sehingga saya perlu memutakhirkan informasi berikut.

Nama :

  • Nama: Safiur Rahman
  • Kuniyah: Abu Hisyam
  • Nama lengkap: Safiur Rahman bin Abdullah bin Muhammad Akbar bin Muhammad Ali bin Abdul Mumin bin Faqirullah Mubarakpuri, Azami.

Tanggal dan tempat kelahiran :

Saya dilahirkan pada pertengahan tahun 1942 di Husainabad, sebuah desa, 1,6 kilometer ke arah utara Mubakirpur (Distrik Azamgarh), kota yang terkenal dengan industri rumahan di provinsi utara India.

Latar belakang pendidikan :

Saya memulai pendidikan saya di rumah dengan membaca Alquran dari kakek dan paman saya. Kemudian saya memasuki Madrasah Arabia Darut Ta’lim, Mubarakpur dan memulai pendidikan dasar Islam dalam bahasa Arab dan bahasa persia.

Pada bulan Syawal 1373 H (Juni, 1954), saya melanjutkan ke Madrasah Ihyaul Ulum, Mubarakpur untuk pendidikan Islam lanjutan dan literatur berbahasa Arab. Dua tahun kemudian di tahun 1375 H (May 1956) saya belajar di Madrasah Faid Am, Maunath Bhanjan di Distrik Azamgarh untuk pendidikan tinggi.

Pada saat menyelesaikan tujuh tahun dalam pendidikan agama Islam saya menerima derajat Fadilat dari institusi yang sama pada tahun  1380 H. Saya juga menerima ijazah Maulvi pada tahun 1959 dan Alim pada tahun 1960 dari Dewan Pendidikan Pemerintah setelah lulus ujian dengan peringkat yang tinggi. Setelah adanya perubahan sistem sekolah Arab, saya mengikuti ujian derajat Fadil di bawah Dewan Pendidikan Pemerintah, sehingga saya lulus dua kali ujian Fadil pada tahun 1976 dan 1978 dengan peringkat yang tinggi.

Karir profesional :

Setelah menyelesaikan pendidikan di Madrasah Faid Am pada tahun 1961, saya mulai mengajar, berceramah, menjadi dosen dan menyampaikan khutbah. Namun kondisi yang kurang nyaman membuat saya tidak menetap di satu tempat dalam waktu yang lama. Pada bulan Maret 1963, saya bergabung dengan Madrasah Faid Am Maunath Bhanjan sebagai Guru. Kemudian saya dipindah ke Madrasah Darul Hadits di kota yang sama pada bulan Februari 1966. Pada bulan Januari 1969, saya ditunjuk sebagai Kepala Sekolah di Madrasah Faidul Ulum di Seoni. Setelah empat tahun, yaitu tahun 1972, saya diminta untuk melayani lembaga di kampung halaman saya, Madrasah Arabia Darut Ta’lim sebagai Kepala Sekolah.  Setelah menghabiskan waktu dua tahun, saya diundang oleh Jamiah Salafiah Banaras untuk menjadi guru (Ustaz). Saya bergabung di sana pada bulan Syawal 1394 H (Oktober 1974) bekerja di berbagai bagian hingga bulan Dzulhijjah 1408 (Juli, 1988).

Sebuah lembaga penelitian dibentuk pada tahun 1408 H di Universitas Islam Madinah yaitu “Pusat Pelayanan Biografi Nabi”. Saya terpilih untuk bekerja di sana dan dipercaya mengemban tugas menyiapkan ensiklopedia dengan subyek sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana saya bekerja sebagai ulama hingga sekarang.

Buku dan penulisan :

Adalah berkat rahmat Allah kepada saya yang memberi kemampuan untuk menulis dari awal karir saya. Selama masa mengajar, saya menulis dan mengumpulkan sekitar tujuhbelas buku dalam bahasa Urdu dan Arab.

Ketika majalah bulanan Urdu dari Jamiah Salafiyah, “Muhaddith” diterbitkan pada tahun 1980, saya ditunjuk sebagai Editor Utama bagian majalah hingga September 1988 sampai saya bergabung dengan Universitas Islam Madinah. Pada masa itu, saya menulis berbilang esai pada masalah sosial, sejarah, politik dan agama yang disambut baik oleh masyarakat. Alhamdulillah.

Wahai Rabb kami, terimalah dari kami dengan sebaik-baik penerimaan dan kami mengharapkannya tumbuh dengan baik“.

Safiur Rahman al-Mubarakpuri

Advertisements