Tags

, ,

(Sambungan)

وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات،

Dan telah menulis para ulama -semoga Allah meridai mereka- sehubungan dengan bab ini dengan karya yang tak terhitung jumlahnya.

فأول من علمته صنف فيه: عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، و أبو بكر اﻵجري، و أبو بكر محمد بن إبراهيم اﻷصفهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، و عبد الله بن محمد اﻷنصاري، وأبو بكر البيهقي،

Di antara penulis awal yang mengajari hal tersebut adalah: Abdullah bin al-Mubarak, kemudian Muhammad bin Aslam at-Thusi ulama yang rabbani, kemudian al-Hasan bin Sufyan an-Nusawi, Abu Bakar al-Ajuri, Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim al-Asfahani, ad-Daruquthni, al-Hakim, Abu Nu’aim, Abu Abdirrahman as-Sulami, Abu Sa’id al-Malini, Abu Utsman as-Shabuni, Abdullah bin Muhammad al-Anshari, dan Abu Bakar al-Baihaqi.

وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين

Dan karya-karya lainnya yang tak berbilang dari kalangan ulama yang terdahulu dan yang kemudian.

وقد استخرت الله تعالى في جمع أربعين حديثا؛ اقتداء بهؤلاء اﻷئمة الأعلام وحفاظ اﻹسلام،

Dan saya telah beristikharah kepada Allah dalam mengumpulkan empat puluh hadits; mengikuti apa yang dicontohkan oleh para imam yang lebih mengetahui dan menjaga agama Islam.

وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في ))فضائل الأعمال((

Dan telah disepakati oleh para ulama mengenai kebolehan beramal dengan hadits daif dalam perkara “Fadhilah Amal”.

ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة:

Bersamaan dengan ini, tidaklah saya berpegang teguh pada hadits tersebut, melainkan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadits-hadits sahih:

ليبلغ الشاهد منكم الغائب

Agar yang menyaksikan menyampaikan kepada yang tidak hadir.” (HR. al-Bukhari, 67; Muslim, 1354)

وقوله صلى الله عليه وسلم:

Dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam:

نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فأداها كما سمعها

Allah akan memperbagus urusan seseorang yang mendengar perkataan-perkataanku lalu dia mengumpulkannya, kemudian menyampaikannya sebagaimana ia mendengarnya.” (HR. al-Bazzar, 3416)

ثم من العلماء من جمع اﻷربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في اﻵداب، وبعضهم في الخطب، و كلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها.

Kemudian meneladani dari para ulama yang mengumpulkan empat puluh hadits dalam pokok-pokok agama, sebagian mereka dalam hal-hal cabang, sebagian mereka dalam masalah jihad, sebagian mereka dalam masalah zuhud, sebagian mereka dalam masalah adab, dan sebagian mereka dalam perkara lainnya. Dan itu semua bertujuan yang baik-baik, semoga Allah meridai tujuan-tujuan tersebut.

(Bersambung, insya Allah)

Advertisements