Tags

, ,

اﻷربعون النووية للإمام يحي بن شرف النووي

Empat Puluhan Hadits Nawawiyah karya Al-Imam Yahya bin Syarf An-Nawawi (631 – 676 Hijriah)

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

الحمد لله رب العالمين، قيوم السموات واﻷرضين ، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين؛ لهدايتهم وبيان شرائع الدين، بالدﻻئل القطعية و واضحات البراهين. أحمده على نعمه، وأسأله المزيد من فضله وكرمه.

Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, yang mengurusi langit dan bumi, menciptakan seluruh makhluk, membangkitkan para rasul -semoga salawat dan salam terlimpah selalu kepada mereka- bagi manusia dan jin; dalam rangka memberi petunjuk dan menjelaskan syariat agama, dengan dalil-dalil qat’i dan burhan. Segala puji bagi-Nya atas segala nikmat, dan kami memohon kepada-Nya untuk ditambahkan keutamaan dan kemuliaan dari-Nya.

وأشهد أنﻻ إله إﻻ الله الواحد القهار، الكريم الغفار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وحبيبه وخليله، أفضل المخلوقين،المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمر على تعاقب، السنين،وبالسنن المستنيره للمسترشدين، المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسﻻمه عليه وعلى سائر النبيي والمرسلين، وآل كل وسئر الصالحين.

Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang patut diibadahi kecuali Allah, Yang Maha Esa lagi Mahakuasa, Mahamulia lagi Maha Mengampuni. Dan aku bersaksi bahwasanya junjungan kami Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya, yang dicintai dan dikasihi-Nya, sebaik-baik makhluk, yang dimuliakan dengan Alquran yang perkasa sebagai mukjizat terus menerus sebagai dasar hukum dan undang-undang, yang diikuti sunahnya sebagain panduan yang mencerahkan, yang dikhususkan dengan jawami’ul kalim (kalimat ringkas yang mudah dipahami) dan agama yang mudah. Semoga salawat dari Allah dan keselamatan terlimpah kepadanya dan juga kepada sekalian para nabi dan para rasul, dan juga kepada sekalian orang-orang saleh.

أما بعد

Kemudian daripada itu,

فقد روينا عن علي بن أبي طالب، و عبد الله بن مسعود و معاذ بن جبل، و أبي الدرداء، وابن عمر، وابن عباس، وأنس بن مالك، و أبي هريرة، وأبي سعيد الخضري رضي الله عنهم من طرق كثيرات، بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

Sesungguhnya telah diriwayatkan kepada kami dari Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas’ud, Mu’adz bin Jabal, Abu Ad-Darda, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah dan Abu Sa’id Al-Khudri -semoga Allah meridai mereka- dari jalan yang banyak, dengan riwayat yang bersandar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda:

من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء

“Barang siapa di antara umatku yang menghafalkan empat puluh hadits dari perkara agamanya, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat di dalam barisan para fuqaha dan ulama.”

و في رواية: بعثه الله فقيها عالما

Dalam riwayat lain: maka dia akan dibangkitkan oleh Allah sebagai orang faqih dan alim.

و في رواية أبي الدرداء رضي الله عنه: ((و كنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا))، 

Dan pada riwayat Abu Ad-Darda -semoga Allah meridainya: “Maka baginya di Hari Kiamat sebagai pelipur dan memberi kesaksian.”

و في رواية ابن مسعود رضي الله عنه: ((قيل له : ادخل من أي أبواب الجنة شئت))، 

Dan pada riwayat Ibnu Mas’ud -semoga Allah meridainya: “Dikatakan kepadanya: Masuklah dari mana saja pintu-pintu surga yang engkau kehendaki.”

و في رواية ابن عمر رضي الله عنهما : ((كتب في زمرة العلماء حشر في زمرة الشهداء))، 

Dan pada riwayat Ibnu Umar -semoga Allah meridai keduanya: “Dicatat dalam kelompok ulama dan dikumpulkan dalam kelompok syuhada.”

واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه.

Disepakati oleh para penghafal hadits bahwa ini adalah hadits daif, akan tetapi jalan-jalan periwayatannya banyak.

(Bersambung, insya Allah)

Advertisements