Tags

, ,

بسم الله الرحمن الحيم

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين

Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Semoga Allah selalu melimpahkan salawat kepada junjungan kita Muhammad nabi yang ummi, beserta keluarganya yang disucikan dan para sahabatnya seluruhnya.

قال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني رحمه الله تعالى

Telah berkata Al-Qadhi Abu Syuja’ Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani – semoga Allah merahmatinya:

سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب اﻹمام الشافعي رحمه الله عليه و رضوانه في غاية اﻹختصار ونهاية اﻹيجاز ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال. فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب.

Telah meminta kepada saya beberapa orang teman -semoga Allah menjaga mereka- untuk mengerjakan kitab ringkas tentang mazhab Al-Imam Asy-Syafi’i -semoga Allah merahmatinya dan meridainya- dengan tujuan meringkas dan kemudian menguasai ilmunya, dalam rangka mendekatkan para penuntut ilmu dalam memelajarinya dan memudahkan bagi pelajar untuk menghafalnya. Mereka juga memintaku untuk memperbanyak bagian-bagiannya dan membatasi permasalahannya (fikih yang dibutuhkan). Maka saya pun menyambutnya dengan menulis kitab ini.

راغبا إلى الله تعلى في التوفيق للصواب، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير.

Maka dari itu, saya berharap kepada Allah untuk dilimpahkan taufik kepada kebenaran. Sesungguhnya Dia mampu melaksanakan apa yang dikehendaki-Nya, dan Dia maha lemah lembut kepada para hamba-Nya lagi maha mengetahui.

(Bersambung, insya Allah)

Advertisements